Deskidance

UBEZPIECZENIE

REZYGNACJA + COVID
(ubezpieczenie od rezygnacji)

Oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek niemożliwości wzięcia udziału w wyjeździe.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje: OWU Signal Iduna S.A.

Szczegóły ubezpieczenia:

 • podstawowe warunki rezygnacjiskładka: 3% ceny wyjazdu
 • rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu zachorowania na COVID-19 – składka: 4,43% ceny wyjazdu
 • rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu zachorowania na COVID-19 oraz objęcia kwarantanną – składka: 5,31% ceny wyjazdu – REKOMENDOWANE PRZEZ DESKI.DANCE
 • rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu choroby przewlekłej – składka: 7,08% ceny wyjazdu

PODSTAWOWE

 

Nasze ubezpieczenie (w cenie) jest zawarte w firmie: Signal Iduna S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje: OWU Signal Iduna S.A.

Sumy ubezpieczeń:

 • KL: 50 000 PLN (koszty leczenia);
 • Ratownictwo: 40 000 PLN

 • NNW: 15 000 PLN (następstwo nieszczęśliwych wypadków);

Dodatkowo ubezpieczenie podstawowe:
– obejmuje: zdarzenia pod wpływem alkoholu
– nie obejmuje: COVID-19, terroryzm

Polecamy również wyrobić kartę NFZ EKUZ – więcej info znajdziecie tutaj:
KARTA EKUZ NFZ

ROZSZERZONE

 

Poza tym oferujemy wykup dodatkowego pakietu ubezpieczenia zawartego w firmie Signal Iduna S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże: OWU Signal Iduna S.A.


Dodatkowo ubezpieczenia rozszerzone OBEJMUJĄ:

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu,
 • COVID-19,
 • choroby przewlekłe,
 • terroryzm.

 


Pakiet PREMIUM+COVID
(koszt: 90 PLN):

 • rozszerzenie ubezpieczenia KL (w tym ratownictwo) do 30.000 EUR / ok.  135.000 PLN,
 • NNW do 15.000 PLN
 • OC do 30.000 EUR / ok. 135.000 PLN
 • bagaż podróżny do 2.000 EUR / 9.000 PLN

Pakiet EXTREME+COVID (koszt: 160 PLN)

 • rozszerzenie ubezpieczenia KL (w tym ratownictwo) do 50.000 EUR / ok.  225.000 PLN
 • NNW do 15.000 PLN,
 • OC do 30.000 EUR / ok. 135.000 PLN,
 • bagaż podróżny do 2.000 EUR / 9.000 PLN,
 • dodatkowo ubezpieczenie działa podczas jazdy poza wyznaczonymi trasami (FREERIDE) oraz w snowparku (FREESTYLE).

Pakiet SUPER EXTREME+COVID (koszt: 200 PLN)

 • rozszerzenie ubezpieczenia KL (w tym ratownictwo) do 100.000 EUR / ok.  450.000 PLN,
 • NNW do 20.000 PLN,
 • OC do 30.000 EUR / ok. 135.000 PLN,
 • bagaż podróżny do 2.000 EUR / 9.000 PLN,
 • dodatkowo ubezpieczenie działa podczas jazdy poza trasami (FREERIDE) oraz w snowparku (FREESTYLE).

Zakres ogólny ubezpieczenia w Signal Iduna S.A. – szczegóły w OWU Signal Iduna S.A.

 

 1. Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
 • Leczenie w Ambulatorium i Hospitalizację
 • Koszty Ratownictwa
 • Wizyty lekarza
 • Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
 • Leczenie powikłań ciąży
 • Przedwczesny poród
 • Leczenie Stomatologiczne
 • Komorę dekompresyjną
 • Transport do placówki medycznej
 • Transport między placówkami medycznymi
 • Transport do miejsca zakwaterowania
 • Naprawę i zakup i zakup okularów oraz naprawę protez
 • Ochrona pod wpływem alkoholu

Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczenie obejmuje dodatkowo :

 • Pierwszą konsultację u lekarza prowadzącego kontynuację leczenia w Polsce
 • Zdjęcie gipsu, zmianę opatrunku, zdjęcie szwów
 • Koszty sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • Transport do placówki i pomiędzy nimi

 

 1. Zakres assistance obejmuje :
 • Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej
 • Rozmowę telefoniczną z lekarzem Centrali Alarmowej
 • Tłumacza telefonicznego
 • Transport do kraju zamieszkania
 • Transport ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży
 • Transport zwłok ubezpieczonego
 • Zakup trumny lub urny oraz kremacji za granicą
 • Koszty wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji
 • Przekazanie wiadomości
 • Pomoc w przypadku utraty dokumentów
 • Zwrot utraconej gotówki
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej
 • Telefoniczna pomoc prawna
 • Zastępstwo kierowcy
 • Opóźnienie lotu
 • Opóźnienie bagażu
 • Organizację przekazania gotówki
 • Transport Osoby Towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia ubezpieczonego do kraju zamieszkania
 • Wyżywienie i zakwaterowanie Osoby Towarzyszącej niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem
 • Wizytę osoby towarzyszącej
 • Wyżywanie i zakwaterowanie osoby pozostającej z ciałem ubezpieczonego
 • Transport osoby towarzyszącej związku ze śmiercią ubezpieczonego
 • Koszty transportu opiekuna